Зранку 19 серпня близько п’яти ракет з комплексу С-300 запущено по Харкову з території Бєлгородської області.

Ракета зруйнувала навчальний корпус НТУ «Харківський політехнічний інститут», у результаті загинула вахтерка. Ударна хвиля зачепила цивільні машини, припарковані поруч.

В цьому корпусі зберігалося унікальне обладнання:

Промислові вакуумні установки – напилення унікальних тонких шарів напівпровідникових матеріалів методами магнетронного розпилення у квазізамкнутому об’ємі для отримання новітніх високоефективних тонкоплівкових сонячних елементів на основі телуриду кадмію та сульфіду кадмію.

Растровий електронний мікроскоп, рентгенівський дифрактометр для дослідження структури тонких напівропровідникових шарів для сонячних елементів та новітніх приладів електронного захисту.

Імітатори сонячного випромінювання та стенди для досліджень сонячних елементів – комплексні дослідження широкого кола параметрів сонячних елементів для корегування технології їх отримання.

Комплекси електрохімічного осадження тонких напівпровідникових шарів – отримання тонких напівпровідникових шарів дешевими електрохімічними методами для створення значно здешевленої технології отримання сонячних елементів, датчиків та елементів захисту, як кристалічних, так і органічних.

Зруйноване майже все обладнання.